Výstavba sa blíži k úspešnému koncu

Aktuálne finalizujeme posledné úkony a dokumenty potrebné ku kolaudácii. Predpokladaný termín kolaudácie 17.06.2020.

Výstavba sa blíži k úspešnému  koncu

Stránka je chránená autorskými právami. Na stránke umiestnené materiály, textové alebo obrazové, je možné použiť len s písomným súhlasom spoločnosti EZ group, s.r.o. ©2016 EZ group s.r.o. All rights reserved.